JPT  
SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN KEMASUKAN KE
UNIVERSITI AWAM (UA), POLITEKNIK, KOLEJ KOMUNITI (KK) DAN INSTITUSI LATIHAN KEMAHIRAN AWAM (ILKA)
BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM
SESI AKADEMIK 2024/2025
 
Sesi Semakan Belum Dibuka